РАБОТНО ВРЕМЕ НА МУЗЕЙНИТЕ ОБЕКТИ 2022 год.

От дата
до дата
Археологи-
чески музей
Църква
"Св. Стефан"
Църкви
"Св. Спас"
"Св.Парасква"
"Св.Йоан
Кръстител"
Етнографски музей
Църкви
"Св.Тодор"
"Св.Йоан
Алитургетос"
oт 04.01.
до 29.05.
2022 г.
Понеделник –
Неделя:
9.00–17.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
9.00–17.00 ч.
По заявка По заявка
oт 30.05.
до 03.07.
2022 г.
Понеделник –
Неделя:
9.00–18.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
9.00–18.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
10.30–14.00 ч.
14.30–18.00 ч.
По заявка
oт 04.07.
до 31.08.
2022 г.
Понеделник –
Неделя:
9.00–19.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
9.00–19.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
10.30–14.00 ч.
14.30–19.00 ч.
По заявка
oт 01.09.
до 02.10.
2022 г.
Понеделник –
Неделя:
9.00–18.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
9.00–18.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
10.30–14.00 ч.
14.30-18.00 ч.
По заявка
oт 03.10.
до 31.12.
2022 г.
Понеделник –
Неделя:
9.00–17.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
9.00–17.00 ч.
По заявка По заявка
Pix-L homepage