ИЗЛОЖБА "В ЗОРАТА НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА"
(праисторически култури в региона на Несебър)

В изложбата са представени праисторически материали от фонда на Музей „Старинен Несебър”. Те произхождат от различни селищни могили, разположени в района на гр. Несебър и най-вече по плодородната долина на река Хаджийка.

Най-многобройни са материалите от т.н. Козарева могила, разположена в близост до гр. Каблешково. Тя е и единствената селищна могила в района, която е проучвана с редовни археологически разкопки, ръководени от доц. Петя Георгиева (СУ „Св. Климент Охридски”).

Праисторическата Козарева могила се състои от пластове от енеолита и бронзовата епоха. От ранноенеолитния хоризонт е събраната колекция керамични съдове, която за първи път дава представа за характеристиката на културата на този период в южната част на Западното Черноморие. Тази култура има свои специфики и се различава от разпространената по това време в Тракия, както и в Черноморския район северно от Стара планина. В същото време тя съдържа елементи от разпространените в тези райони култури Марица, Сава и Хаманджия.

В хоризонта от късния енеолит на могилата са открити съоръжения за изработка на керамични съдове: грънчарска пещ със съдове в нея, голяма вкопана сграда с друга пещ с готови и полуготови съдове. Засвидетелстван е и пожар, по време на който всички жители на селището са се занимавали с производство на съдове. За това свидетелстват откритите оръдия за изработка на съдове, както и множество полуготови съдове. Освен керамични съдове и съоръжения за изработването им по време на разкопките са открити каменни и кремъчни оръдия, оръдия от мед, разнообразни антропоморфни и зооморфни фигурки и накити.

В непосредствена близост до могилата е открит и некропол от късния енеолит и бронзовата епоха (втората половина на V хил. пр. Хр.) Това е най-ранният и засега единствен некропол от енеолита, открит южно от Стара планина.

Праисторическите находки в изложбата представят културата на енеолита (V хил. пр. Хр.) в Черноморския район на Тракия. През този период в Тракия и Долнодунавския регион за първи път в света се развива металургията на медта, започва обработката на злато и се създават условия за натрупване на богатства. През тази епоха в района се заражда цивилизация, която повлиява върху бъдещето развитие на културата в Европа и Близкия Изток.


ИЗЛОЖБА „НЕСЕБЪР И ЗАЛИВЪТ В СТАРИ КАРТИ (ОТ ІV ДО ХІХ ВЕК)”

Изложбата е експонирана в църквата „Христос Пантократор” в Стария Несебър. Тя е подготвена и реализирана от Музей „Старинен Несебър” с помощта на Международния търговски и културен център ГЕОПАН и дигиталния архив „Тракия”. Художественото оформление на изложбата е дело на художника Георги Гьонев.

Експонирани са осемнадесет карти, датиращи от ІV до ХІХ век, които илюстрират трайния интерес към Югоизточна Европа и в частност към черноморското крайбрежие и Несебър. Картите са от различни направления на картографията – пътни, морски, континентални, исторически, търговски, и др.

Изложбата ще бъде отворена всеки ден до края на месец октомври. От нея туристите ще получат познания за ролята на античната Месамбрия и средновековния Несебър като голямо пристанище и средище на презморската търговия. Експонирането й в една от емблемите на града – църквата от ХIV век „Христос Пантократор”- ще им позволи също така да се насладят на един шедьовър на средновековната църковна архитектура.


ИЗЛОЖБА „МУЗИКА, ТАНЦ, ТЕАТЪР В ДРЕВНОСТТА”

Изложбата „Музика, танц, театър в древността” е уредена в Зала 1 на Археологическия музей в Несебър. Тя е съвместно дело на Музей „Старинен Несебър” и Археологически музей – Созопол, който безвъзмездно предоставя едни от най-ценните си експонати.

И двата музея са подбрали интересни паметници, подчинени на голямата тема за изкуството в древността, като повечето от тези паметници са открити през последните години при археологически проучвания в некрополите на двата града.

Созополският Археологически музей представя в изложбата едни от най-ценните си експонати от богатата си колекция червенофигурни съдове. Двата кратера от първата половина на ІV век пр. Хр. показват сцени с танцуващи младежи и девойки, а върху каликса-кратер е изобразена сцена на седяща и свиреща на тимпан девойка и друга танцуваща права. Особено ценно е ойнохоето от края на V век пр. Хр. с изобразени Музите, покровителките на изкуствата, дело на Еретрийския художник. За изложбата в Несебър Созополският музей е подбрал и няколко теракотови статуетки, сред които особено впечатляват двете акробатки. В изложбата може да бъде видяна и единствената открита досега в България флейта, изработена от кост, датираща се в V век пр. Хр.

С друг, също толкова ценен музикален инструмент, се представя и Несебърският музей. Това е сиринкс, изработен от бронз, който бе открит преди две години в некропола на града. Сред експонатите, собственост на Несебърския музей, най-впечатляващи са различните теракотови статуетки – на жени, държащи тимпан, танцуващ Ерос, протоме на жена с две танцуващи фигури и др. Чашите с релефна украса, т.н. мегарски чаши (ІІ век пр. Хр.), също са притежание на Несебърския музей.

Освен с богатите експонати, изложбата впечатлява и с начина на експониране и аранжировка, дело на художника Георги Гьонев.


Pix-L homepage