ЦЕНИ НА ВХОДНИ БИЛЕТИ И ТАКСИ НА ЕКСКУРЗОВОДСКИТЕ БЕСЕДИ ЗА МУЗЕЙНИТЕ ОБЕКТИ КЪМ МУЗЕЙ
"СТАРИНЕН НЕСЕБЪР" ЗА 2021 ГОДИНА

Входни такси Индивидуални Организирани
Възрастни Деца Възрастни Деца
Археологически музей 6.00 лв. 3.00 лв. 5.00 лв. 2.50 лв.
Църква “Св.Стефан” 6.00 лв. 3.00 лв. 5.00 лв. 2.50 лв.
Църква “Св.Спас” 3.00 лв. 2.00 лв. 2.50 лв. 1.50 лв.
Църква “Св.Параскева” 3.00 лв. 2.00 лв. 2.50 лв. 1.50 лв.
Църква “Св.Йоан Кръстител” 3.00 лв. 2.00 лв. 2.50 лв. 1.50 лв.
Етнографски музей 3.00 лв. 2.00 лв. 2.50 лв. 1.50 лв.
 
Комбиниран билет за Възрастни Деца
Археологически музей и Етнографски Музей 8.00 лв. 4.00 лв.
Църква "Св. Стефан" и църква "Св. Спас" 8.00 лв. 4.00 лв.
Археологически музей и църква "Св. Стефан" 10.00 лв. 5.00 лв.
Археологически музей, църква "Св. Стефан" плюс 1 обект по избор:
/църква "Св. Спас", "Св. Параскева",
"Св. Йоан Кръстител" или Етнографски музей/
12.00 лв. 6.00 лв.
Археологически музей, църква "Св. Стефан" плюс 2 обекта по избор:
/църква "Св. Спас", "Св. Параскева",
"Св. Йоан Кръстител" или Етнографски музей/
15.00 лв. 8.00 лв.
Археологически музей, църква "Св. Стефан" плюс 3 обекта по избор:
/църква "Св. Спас", "Св. Параскева",
"Св. Йоан Кръстител" или Етнографски музей/
18.00 лв. 9.00 лв.
Всички църкви /църква "Св. Стефан", "Св. Спас",
"Св. Параскева" и "Йоан Кръстител"/
12.00 лв. 6.00 лв.
Всички шест музейни обекта
/Археологически музей, Етнографски Музей,
църква "Св. Стефан", църква "Св. Спас",
църква "Св. Параскева", църква "Йоан Кръстител"/
20.00 лв. 10.00 лв.
     
 
Pix-L homepage