ЦЕНИ НА ВХОДНИ БИЛЕТИ И ТАКСИ НА ЕКСКУРЗОВОДСКИТЕ БЕСЕДИ ЗА МУЗЕЙНИТЕ ОБЕКТИ КЪМ МУЗЕЙ
"СТАРИНЕН НЕСЕБЪР" ЗА 2023 ГОДИНА

Входни такси Индивидуални Организирани
Възрастни Деца Възрастни Деца
Археологически музей 7.00 лв. 3.50 лв. 6.00 лв. 3.00 лв.
Църква “Св.Стефан” 7.00 лв. 3.50 лв. 6.00 лв. 3.00 лв.
Църква “Св.Спас” 4.00 лв. 2.00 лв. 3.00 лв. 1.50 лв.
Църква “Св.Параскева” 4.00 лв. 2.00 лв. 3.00 лв. 1.50 лв.
Църква “Св.Йоан Кръстител” 4.00 лв. 2.00 лв. 3.00 лв. 1.50 лв.
Църква “Св.Тодор” 4.00 лв. 2.00 лв. 3.00 лв. 1.50 лв.
Етнографски музей 4.00 лв. 2.00 лв. 3.00 лв. 1.50 лв.
 
Комбиниран билет за Възрастни Деца
Археологически музей и Етнографски Музей 10.00 лв. 5.00 лв.
Църква "Св. Стефан" и църква "Св. Спас" 10.00 лв. 5.00 лв.
Археологически музей и църква "Св. Стефан" 12.00 лв. 6.00 лв.
Църква "Св. Стефан" плюс три църкви по избор:
"Св. Спас", "Св. Параскева", "Св. Йоан Кръстител" или "Св.Тодор"
15.00 лв. 8.00 лв.
Археологически музей, църква "Св. Стефан" плюс 1 обект по избор:
/църкви "Св. Спас", "Св. Параскева", "Св. Йоан Кръстител" или "Св.Тодор"/
15.00 лв. 8.00 лв.
Археологически музей, църква "Св. Стефан" плюс 2 обекта по избор:
/църкви "Св. Спас", "Св. Параскева", "Св. Йоан Кръстител" или "Св.Тодор"/
18.00 лв. 9.00 лв.
Археологически музей, църква "Св. Стефан" плюс 3 обекта по избор:
/църква "Св. Спас", "Св. Параскева", "Св. Йоан Кръстител" или "Св.Тодор"/
22.00 лв. 11.00 лв.
Всички църкви /църква "Св. Стефан", "Св. Спас",
"Св. Параскева", "Йоан Кръстител" и "Св.Тодор"/
22.00 лв. 11.00 лв.
Археологически музей, църква "Св. Стефан" плюс 4 обекта:
/църкви "Св. Спас", "Св. Параскева", "Св. Йоан Кръстител" и "Св.Тодор"/
26.00 лв. 13.00 лв.
     
 
Pix-L homepage