ЦЪРКВА "СВЕТИ СПАС"

ЦЪРКВАТА „СВЕТИ СПАС” е еднокорабна и едноабсидна църква с дължина 11,70 м и ширина 5,70 м. Някога по цялата северна страна е минавал тесен и дълъг притвор и с него ширината на църквата е била 9.80 м. Дървеният стреховиден покрив е без обшивка отвътре. Източната фасада е била наполовина вкопана в земята. Строена е през 1609 г. със средствата на един богат несебърски гражданин по времето на митрополит Киприян. Това става ясно от дарителския надпис, разположен над южния вход.

Отвътре църквата е изцяло стенописана от незнаен майстор и това е станало в началото на ХVII век. Стенописите пресъздават епизоди от живота на Христос и Богородица. В абсидата е изписана сцената: "Богородица – ширшая небес с Младенеца".

В пода на църквата дълги години се е съхранявала надгробната плоча на византийската принцеса Матаиса Кантакузина Палеологина, която сега може да се види в Археологическия музей.


Църквата е музеен обект.


Pix-L homepage