ЦЪРКВА "СВ. ДИМИТЪР"

Намира се в непосредствена близост до Старата митрополия, от северната й страна. Строена е най-вероятно през XI век може би като семейна църква. По план е кръстокуполна, квадратна и триапсидна. Запазени са основите на четирите стълба, които са поддържали купола.

Разкрита е по време на археологически разкопки през 1968 год.

Pix-L homepage