ЦЪРКВА "ЕЛЕУСА"

БАЗИЛИКАТА “БОГОРОДИЦА ЕЛЕУСА” (УМИЛЕНИЕ) се намира на северния бряг на полуострова. Построена е през VІ век. Тя е трикорабна, с три апсиди и нартекс. Двата странични кораба имат по още две по-малки апсиди- на север и на юг. Северният и част от централния кораб са пропаднали в морето. В притвора на църквата са запазени засводени гробници. Базиликата е дълга 28 метра и широка 18 метра. През 1920 год. тук се извършват археологически разкопки. Сега църквата е консервирана и отчасти реставрирана.

В историческите извори тя се споменава до ХІV век, когато е била част от манастирски комплекс.

Pix-L homepage