АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ
ВТОРА ЗАЛА – „ПОНТИЙСКИЯТ ПОЛИС МЕСАМБРИЯ”

След колонизацията на полуострова от заселници от град Мегара и нейните колонии Бизантион и Калхедон в края на VI век пр.Хр., Месамбрия Понтика става полис от гръцки тип, тясно свързан с бита и културата на народите, населяващи крайбрежието на Средиземно, Мраморно и Черно море. Широките търговски връзки, духовният и културен живот и разцветът на художествените занаяти в този малък град на тракийското крайбрежие са богато илюстрирани с многобройни паметници от VI - II век пр.Хр.

Месамбрия се е управлявала от съвет, избиран от народно събрание. Техните решения - декрети, издълбани върху мрамор, са били поставяни в главния храм на града - храма на бог Аполон. В Месамбрия са открити голям брой почетни декрети, издадени в чест на изтъкнати личности и техните благородни дела: на учителя от Калатис, на лекаря Главкий, на жрицата на богинята Деметра и др.

Уникални паметници, документиращи административния живот на Месамбрия през II век пр.Хр., са мраморните оброчни релефи, открити в подножието на храма на Зевс. Върху тези скулптурни паметници са изобразени градските магистрати по време на тържествена церемония в чест на Мелсас, на хероя Созиполис и т.н.

Месамбрийските скулптори са оставили много произведения на надгробната и култова пластика. Върху надгробните плочи са изобразени сцени от живота на месамбрийци. Върху тях виждаме Матрои, жена на Тюндарих; Каликрита, дъщеря на Хипарх; Менис, син на Атанайон; танцуващата Агазиклея, дъщеря на Ной и др. В некропола на Месамбрия са открити четири изключително редки бронзови съда, т.н. хидрии. Експонираните три хидрии, използвани за погребални урни, са украсени под вертикалните си дръжки с по една апликация със сюжет от гръцката митология. Домовете си месамбрийци се украсявали със статуетки от печена глина, т.н. теракоти. Изобразени са различни божества, елегантни дами, грациозни момичета. Голяма част от тях са внасяни, а откритите калъпи свидетелстват и за местно производство.

Богат и разнообразен е религиозният живот на месамбрийци. Интерес представлява откритата част от колосална статуя на бог Аполон, торсът от статуята на бог Херакъл, великолепната статуя на богинята на щастието Тюхе, която е от IV век пр.Хр. и др. В Несебър е открита и експонирана и най-богатата колекция от керамична архитектурна украса от елинистически къщи: сими, антефикси, фронтални керемиди с пластична украса.

Между погребалните дарове в гробниците на Месамбрия се срещат изящно изработени златни накити: аграфи, обеци, пръстени, огърлици, част от които са произведени в местни ювелирни ателиета. Месамбрия като самостоятелен полис сече монети още от V век пр.Хр. Тя сече монети от злато, сребро и бронз от няколко основни типа. Върху лицевата страна на най-разпространените типове е представен знака на Месамбрия - коринтски шлем с грива, а на обратната страна виждаме колело със спици и началните букви на името на града - МЕТА или МЕСА. Най-добра представа за търговските връзки на Месамбрия през VI - II век пр.Хр. дава вносната керамика: чернофирнисови кантароси, киликси. аскоси, лампи, релефни купички (т.н."мегарски чаши"), а също така и големият брой амфори и амфорни печати, открити на сушата и в акваторията на полуострова.

Pix-L homepage