ЦЪРКВА "СВЕТИ ЙОАН АЛИТУРГЕТОС"

ЦЪРКВАТА “СВЕТИ ЙОАН АЛИТУРГЕТОС” (Неосветени) е построена през ХІV век. Макар и не добре запазена и пострадала от земетресението през 1913 год., тя бележи върховия етап в строителството на култови сгради през Средновековието. Размерите й са 18,50 Х 10,25 метра.

Църквата е кръстокуполна, с квадратен наос и просторен притвор. В средата на наоса се издигат четири колони, поддържащи висок тесен купол. Най-характерни са фасадите на църквата. Тук живописният стил е достигнал най-високото си развитие. Чрез умело редуване на белите каменни блокове и червени тухлички, комбинирани с керамични панички, са получени най-различни орнаменти, които представляват истински многоцветни шевици. Всички фасади са разработени по различен начин. Особено красиво е изработена запазената източна фасада на църквата, с нейните три разчленени апсиди, украсени със сройни ниши и елегантни аркатури.

Pix-L homepage