РАБОТНО ВРЕМЕ НА МУЗЕЙНИТЕ ОБЕКТИ 2018 год.

От дата
до дата
Археологи-
чески музей
Църква
"Св. Стефан"
Църква
"Св.Христос Пантократор"
Църкви
"Св. Спас"
"Св. Параскева"
"Св. Йоан
Кръстител"
Етнографски музей
oт 02.01.
до 31.03.
2018 г.
Понеделник –
Неделя:
9.00–17.00 ч.
По заявка По заявка По заявка По заявка
oт 01.04.
до 27.04.
2018 г.
Понеделник –
Неделя:
9.00–17.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
10.30–17.00 ч.
По заявка По заявка По заявка
oт 28.04.
до 31.05.
2017 г.
Понеделник –
Неделя:
9.00–18.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
9.00–18.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
10.30–14.00 ч.
14.30–18.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
10.30–14.00 ч.
14.30-18.00 ч.
По заявка
oт 01.06.
до 08.07.
2018 г.
Понеделник –
Неделя:
9.00–19.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
9.00–19.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
10.30–14.00 ч.
14.30–18.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
10.30–14.00 ч.
14.30-18.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
10.30–14.00 ч.
14.30-18.00 ч.
oт 09.07.
до 26.08.
2018 г.
Понеделник –
Неделя:
9.00–20.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
9.00–20.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
9.00–20.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
10.30–14.00 ч.
14.30-19.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
10.30–14.00 ч.
14.30–19.00 ч.
oт 27.08.
до 24.09.
2018 г.
Понеделник –
Неделя:
9.00–19.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
9.00–19.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
9.00–19.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
10.30–14.00 ч.
14.30-19.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
10.30–14.00 ч.
14.30–19.00 ч.
oт 25.09.
до 31.10.
2018 г.
Понеделник –
Неделя:
9.00–18.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
9.00–18.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
10.30–14.00 ч.
14.30–18.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
10.30–14.00 ч.
14.30-18.00 ч.
По заявка
oт 01.11.
до 31.12.
2018 г.
Понеделник –
Неделя:
9.00–17.00 ч.
По заявка По заявка По заявка По заявка
Pix-L homepage