РАБОТНО ВРЕМЕ НА МУЗЕЙНИТЕ ОБЕКТИ 2021 год.

От дата
до дата
Археологи-
чески музей
Църква
"Св. Стефан"
Църкви
"Св. Спас"
"Св.Парасква"
"Св.Йоан
Кръстител"
Етнографски музей

Църква "Св.Тодор"
oт 04.01.
до 29.04.
2021 г.
Понеделник –
Неделя:
9.00–17.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
9.00–17.00 ч.
По заявка По заявка
oт 30.04.
до 30.05.
2021 г.
Понеделник –
Неделя:
9.00–18.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
9.00–18.00 ч.
По заявка По заявка
oт 31.05.
до 04.07.
2021 г.
Понеделник –
Неделя:
9.00–18.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
9.00–18.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
10.30–14.00 ч.
14.30–18.00 ч.
По заявка
oт 05.07.
до 29.08.
2021 г.
Понеделник –
Неделя:
9.00–19.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
9.00–19.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
10.30–14.00 ч.
14.30–19.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
10.30–14.00 ч.
14.30-19.00 ч.
oт 30.08.
до 03.10.
2021 г.
Понеделник –
Неделя:
9.00–18.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
9.00–19.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
10.30–14.00 ч.
14.30-18.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
10.30–14.00 ч.
14.30-18.00 ч.
oт 04.10.
до 31.12.
2021 г.
Понеделник –
Неделя:
9.00–17.00 ч.
Понеделник –
Неделя:
9.00–17.00 ч.
По заявка По заявка
Pix-L homepage