Примерни кодове

[b] Текст тук [/b] - Почернен текст

[i] Текст тук [/i] - Наклонен текст

[u] Текст тук [/u] - Подчертан текст

[quote]Linux is better than Windows.[/quote] - За ползване на цитат в текста.

[email]user@server.com[/email] - За вземане на имейл адресите за mailto в хипервръзки.

[url]http://www.someurl.com[/url] - За преобразуване на URL в хипервръзки.